Delad föräldraledighet önskas

Det borde bli sex obligatoriska pappamånader. Det sa nyvalde förbundsordföranden i Socialdemokratiska Studentförbundet, Åsa Westlund, idag på deras kongress som pågår i Kalmar. Och hon uppmanade Jämställdhetsminister Margareta Winberg att lägga förslaget till Regeringen.
Enligt Åsa Wretlund är det dags att föräldraförsäkringen delas lika nu. Dels gynnar det fädernas kontakt med sina barn, menar hon, samt att kvinnorna får en bättre chans på arbetsmarknaden.