Våldtagen skulle "sköta sig" för att få kvinnlig terapeut

2:22 min

"Nora" som våldtogs av förre länspolismästaren i Uppsala län Göran Lindberg förvägrades den vård hon önskade efter våldtäkten. När hon begärde en kvinnlig terapeut krävde chefen inom Närpsykiatrin i Enköping att hon skulle "sköta sig" ett halvår först, och inte åka in på psykakuten.

– Efter det som har varit har det blivit väldigt ångestladdat i situationer med män, så jag har inte kunnat anförtro mig riktigt, säger Nora.

Nora blev grovt våldtagen av polischef Göran Lindberg, som tidigare brukade föreläsa om jämställdhetsfrågor och därför hade smeknamnet Kapten Klänning.

Efter våldtäkten försökte hon få hjälp att bearbeta det hon råkat ut för. Hon ville tala med en kvinnligpsykolog eftersom hon har svårt för män. Men psykiatern och chefen för närpsykiatrin i enköping, Ola Gefvert, lät henne i stället gå till en manlig skötare.

I en dold inspelning  säger Ola Gefvert att han inte behöver lyssna på vad Nora "jiddrar om", att hon inte behöver bearbetning, och att "Kapten Klänning är ingenting" mot vad hans andra patienter varit med om.

Nora skulle vara tvungen att "sköta sig" ett halvår för att få en kvinnlig psykolog, säger han i samtalet:

– När du har skött dig i sex månader kan vi ställa upp på det.

Sköta mig? Att jag inte....

– Är självdestruktiv.

Och hamnar på Ulleråker?

– Ja.

Överläkare Ola Gefvert är verksamhetschef och ägare av företagen som driver Närpsykiatrin i Enköping och så här kommenterar har Noras önkemål om kvinnlig psykolog.

– Om jag skulle hoppa som en slalomåkare efter vad folk vill ha för olika behandlingar när det gäller emotionell instabil personlighetsstörning då skulle det ju bli alldeles förtvivlat.

Fast hon hade ju bara kravet att hon ville prata med en kvinna i stället för en man?

– Då säger jag så här: Patienten stör behandingen.

Genom att kräva en kvinnlig terapeut?

– Ja, och enbart för att störa behandlingen.

Socialstyrelsen kritiserar Ola Gefvert för bemötandet av Nora på den dolda inspelningen.

– Att gå i kamp på det här sättet och ställa krav och göra värderingar av en individ, det är inte rimligt i bemötandet. Man måste lyssna på alla patienter oavsett vad de har för problematik, säger handläggare Anders Mårtensson.

Daniel Velasco
p4uppland@sverigesradio.se