Förseningar och inställda tåg under morgonen

Tågtrafiken dras med förseningar och inställd avgångar under fredagsmorgonen. Bland annat orsakar ett signalfel förseningar för SL-tågen mot Uppsala. Enstaka tåg är inställda från Sala mot Uppsala och flera tåg norrifrån har varit kraftigt försenade.  

Trafikverket säger till Upplandsnytt att förseningarna inte beror på något centralt fel men det kan vara ett godståg som stod still tidigare i morse i Iggesund utanför Hudiksvall.

Även gårdagskvällens totalstopp i tågtrafiken på grund av elavbrottet i Tierp kan ha orsakat vissa följdföresningar.