Allt fler förlossningar med kejsarsnitt

1:31 min

Kejsarsnitt är minst dubbelt så dyr vård som vanliga, vaginala förlossningar, och medför vissa medicinska risker. Ändå är trenden i världen och inom EU att allt fler barn föds med hjälp av kejsarsnitt. Men nu ska ett forskningsprojekt på EU-nivå försöka få ner andelen kejsarsnitt bland omföderskorna.

– På vissa kliniker i Brasilien är 80% av födslarna kejsarsnitt, och kejsarsnitt ökar mycket i Kina också vet jag. I USA gör det ekonomiska systemet att privatläkare får mer ersättning vid kejsarsnitt., säger Ingela Lundgren på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. 

Målet med det fyra år långa projektet OptiBirth är alltså att bryta den ökande trenden, och få ner andelen kejsarsnitt bland omföderskor som fick första barnet med kejsarsnitt. Sverige är i sammanhanget ett föregångsland - här är det hälften av de mammor som fått kejsarsnitt första gången, som föder sitt nästa barn vaginalt. 

Men vården ser väldigt olika ut i olika länder. Ofta går det helt enkelt på rutin, att den kvinna som fått kejsarsnitt första gången, får det nästa gång också. Men sedan tidigare vet forskarna att stöd och information som ges till kvinnor inför och vid förlossningen gynnar vaginala förlossningar. Så just detta, stöd och information, och kvinnans perspektiv i fokus, ska det nu satsas på, på 15 olika förlossningsenheter i Tyskland, Irland och Italien - länder med mycket högre andel kejsarsnitt än Sverige, säger  Ingela Lundgren. 

– Målet är att få en vård där fler kvinnor som är trygga med att föda vaginalt, i länder som har låga siffror, men vi kan säkert påverka vården så att det blir ännu bättre här också, säger Ingela Lundgren, en av projektledarna för OptiBirth.

Reporter: Ylva Carlqvist Warnborg.