Byggchefer ska utbildas

Det stora behovet av arbetskraft inom byggbranschen gör att Mälardalens högskola nu ska börja utbilda byggplatschefer.
I kontakter med näringslivet har det kommit fram att det finns ett behov av den här typen av utbildning. De första eleverna börjar i höst. Utbildningen är tvåårig och är en del av programmet Samhällsteknik. Den första terminen läser man tillsammans med dem som läser till processteknik och driftteknik. Branschen har varit med och utformat utbildningen och Thomas Manbo, universitetsadjunkt på institutionen för energiteknik vid Mälardalens Högskola, tror inte att det kommer att bli några problem för dem som går utbildningen att få jobb i framtiden.