JO-anmälan mot Strängnäs kommun

Strängnäs kommun har JO-anmälts. Det är en privatperson som anser att kommunen gjort fel i handläggningen när man planerat att en serviceanläggning och bensinstation i Läggesta.
Anmälaren hävdar att kommunsstyrelsen, i samband med att man avbröt en upphandling, bestämde sig för att bygga själv och arrendera ut anläggningen till en annan person. Men detta förnekar kommunens jurist. Kommunen hävdar att de anbud som kom in var för svaga och att det var därför som kommunen bestämde sig för att bygga själv.