Förslag om jämställdhetslag för företag får kritik

1:48 min

På Svenskt näringsliv är man både förvånad och irriterad över jämställdhetsminister Nyamko Sabunis förslag, att lagstifta för att få stora bolag att eftersträva jämställdhet.

– Jag tycker det är rätt politiskt klåfingrigt i ett sådant här läge, att Nyamko Sabuni kommer med den här typen av fråga. Vi befinner oss i en ganska allvarlig ekonomisk kris, där företagen har fullt upp att bara överleva med sin verksamhet. Att då komma med den här typen av tankar tycker jag är politiskt klåfingrigt, säger Carina Lindfelt, som är chef för avdelningen för arbetsgivarfrågor på Svenskt näringsliv.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) sa tidigare i dag att hon vill göra om näringslivets frivilliga åtagande i den så kallade bolagskoden, som handlar om att eftersträva jämn könsfördelning i styrelser och ledningsgrupper, till tvingande lag. Inte genom att kvotera in kvinnor i styrelserna utan genom att valberedningarna ska sträva efter att åstadkomma jämn könsfördelning. Frivilligheten har inte gett resultat, anser hon.

– Vad jag vill är att staten ser till att denna frivilliga överenskommelse görs om till lag. På det sättet sätter vi tryck på näringslivet och också att lagen måste följas, och man måste redovisa vad man gör för att leva upp till lagens intentioner.

Carina Lindfelt på Svenskt näringsliv är förvånad över Nyamko Sabunis utspel.

– Nyamko Sabuni har tidigare försvarat rätten för ägare av företag att leda och styra dem. Hon har ganska rakryggat stått upp för den äganderätten och nu byter hon fot, så jag är mycket förvånad över denna förändring.

Vilka sanktioner som en sådan lag skulle innehålla, mot de företag som inte eftersträvar en jämn könsfördelning, det vill Nyamko Sabuni inte uttala sig om innan frågan utretts.

Carina Lindfelt på Svenskt näringsliv är öppen för samtal med regeringen, men avvisar lagstiftning.

– Diskutera med oss får de gärna göra och framför allt vill jag gärna visa allt som händer ute i våra företag i de här frågorna. Principiellt är det fel att lagstifta och tvinga företag till den här typen av förändring, säger Carina Lindfelt på Svenskt näringsliv.