Vill se över flyktingars rätt att välja bostadsort

1:50 min

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist tycker inte att nyanlända flyktingar ska få bosätta sig var de vill. Hon anser att den så kallade EBO-lagen är föråldrad och behöver göras om.

– Jag ska vara riktigt ärlig och säga att jag är orolig för den lagstiftningen. Det som bekymrar mig just nu är att vissa områden i Sverige tar emot och får bära ett stort socialt ansvar.

Tycker du att den bör avskaffas?

– Jag tycker att man bör se över den och nu i etableringsreformen finns det ju också ett villkor att om vi har en bostad och ett arbete så ska man tacka ja till det annars förlorar man sin ersättning, säger Angeles Bermudez-Svankvist.

Den så kallade EBO-lagen innebär att en asylsökande kan välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Kommunen får då en låg ersättning av staten för boendekostnaden, om den asylsökande väljer att göra så.

Sedan två år har Arbetsförmedlingen ansvaret för att flyktingar som fått uppehållstillstånd har någonstans att bo och ska snabbare få ut nyanlända i jobb.

Generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist tycker att EBO-lagen sätter käppar i hjulet för det arbetet.

– Vi måste se över de områden i Sverige som i dag har en oerhört tuff social situation. Jag tänker till exempel på Södertälje, säger hon.