Bottenrekord för Centern i ny mätning

Var fjärde sympatisör har övergivit Centerpartiet, efter debatten om förslaget till nytt ideprogram. Det visar en Sifo-mätningen, som publiceras i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten i dag. 3,2 procent är den lägsta siffra som Sifo någonsin uppmätt för Centern. Partisekreteraren, Michael Arthursson, anser att det var den röriga debatten, snarare än själva förslaget, som orsakat de usla opinionssiffrorna.

– Jag tror snarare att det har varit en väldigt rörig diskussion. Jag tror det är många som är osäkra på vad Centerpartiet egentligen tycker om olika frågor.

Men har inte det här förslaget till idéprogram bidragit till att ge den här bilden av ett rörigt parti genom att ni har slängt in flera ganska kontroversiella förslag?

– Det kan mycket väl ha bidragit, men inte minst tror jag att det har varit väldigt många företrädare som har uttalat sig åt olika håll. Jag tror att det tar ett tag innan det sätter sig, vad som är Centerpartiets linje.

Michael Arthursson satt själv med i den grupp som tog fram förslaget till nytt idéprogram för Centern. De delar som det stormat mest kring har varit månggifte, slopad arvsrätt, slopad skolplikt och plattare skatt.

– Jag tror, som Annie har uttalat, att några av de här förslagen inte har riktigt förankring i partiet, och de kommer partistyrelsen att ändra på.

Innebär det att du känner att du har ett ansvar för de här dåliga opinionssiffrorna just nu?

– Ja, jag har väl en del av ansvaret. Jag är ju en del av partiets ledning, så självklart har jag det.

Men tänker framför allt att du har varit med i den här idéprogramgruppen?

– Ja, om den har bidragit till att vi ha ett sämre opinionsläge, så har jag naturligtvis ett delansvar för det.

Av Sifomätningen framgår att centersympatisörerna sökt till Kristdemokraterna, som går fram med en knapp procentenhet till 4,5 procent.

Däremot har Sverigedemokraterna inte gynnats. Partiet backar med nästan en procentenhet till 9,1 procent.

Övriga förändringar är små och de rödgröna har fortfarande en ledning över alliansen med 47,2 procent mot 43,2 procent.