Arbetslag blir sociala företag

2:13 min

De regionala arbetslagen, som bland annat anlitas av hembygdsföreningarna försvinner. Istället ska de som arbetat i lagen, bilda sociala företag och konkurrera på lika villkor som andra företag om uppdragen.

Marica Gardell som är chef på socialförvaltningen tror att det på det här viset ska bli lättare att hitta mer varaktig väg in i ett arbetsliv. Det finns ingen arbetsmarknad som har förmåga att ta in dom, och därför skapar vi en arbetsmarknad genom att bilda sociala företag. Jobben kan bättre anpassas i ett socialt företag, hoppas Marica Gardell, och dessutom kan de som är med i företaget vara med och bestämma på ett annat sätt än i ett arbetslag.

Men det blir dyrare. Tidigare kostade ett arbetslag 500 kronor per dag, nu kommer det att kosta 300 kr timmen och det är Stefan Haase i Lau Hembygdsförening kritisk till.

-En liten hembygdsförening kommer inte att klara av det, säger han.

Tidigare har Lau anlitat arbetslagen till att bl a sätta upp bandtunar och restaurera kvarnar.

Marica Gardell säger i en kommentar att det inte kan vara regionens sak att se till att det blir så billigt som möjligt för hembygdsföreningar.