Solfångare succé i Värmland

Intresset bland värmlänningar att skaffa solfångare är mycket stort. Hittills har runt 400 ansökningar om bidrag till solvärmeanläggningar kommit till Länsstyrelsen.
Det är bara i Västra Götalands län som människor har större intresse av solfångare i hela landet och det finns 3 miljoner kronor att fördela bland ansökningarna i Värmland. Det innebär att det fortfarande finns pengar kvar då Länsstyrelsen maximalt kan betala ut 7 500 kronor per hushåll som skaffar solfångare.