Ung Vänster satsar på arbetare

I dag avslutar Ung Vänster sitt riksting i Hultsfred. En av frågorna som diskuteras är hur förbundet ska bli bättre på att nå ut till ungdomar som läser praktiska utbildningar på gymnasiet. För trots att förbundet vill stå på arbetarklassens sida så är medlemmar med teoretisk bakgrund överrepresenterade inom Ung Vänster. I Västervik har till exempel bara två av sammanlagt femton aktiva medlemmar läst praktiska utbildningar.
Genom fler gymnasiebesök på praktiska linjer och genom att ta upp frågor som rör ungdomar i deras vardag hoppas Ung Vänster nu bli bättre på att nå just den här gruppen ungdomar.