Regeringens plan: Stoppa utflaggning av fartyg

Stoppa utflaggningen av svenska fartyg och förbättra konkurrenskraften. Det är målet när regeringen i dag presenterar vad den kallar en handlingsplan för den svenska sjöfartsnäringen.

Bland förslagen märks enklare regler i fartygsregistret och sjöfartsstöd till fler typer av fartyg.

Högst upp på branschens önskelista står tonnageskatt som flera konkurrentländer redan har infört, men den frågan vill regeringen utreda en gång till.