Förskingring snart löst?

Förskingringshärvan i LO-facken i Helsingborg, som har varit en olöst gåta under mer än ett år börjar nu gå mot sin lösning.
Polisen har nu en huvudmisstänkt som har förhörts och inom kort beslutas om åtal. Drygt en halv miljon kronor av medlemsavgifterna försvann successivt innan historien uppdagades och hela styrelsen för LO-facken valde att avgå. Summan är lika mycket som ett helt års medlemsavgifter. Bengt Larsen, ordförande i den nya styrelsen för LO-facken i Helsingborg, anser att historien har skadat rörelsen, och menar att det nu finns garantier för att det inte ska upprepas. - Vi har numera två förtroendevalda revisorer och en yrkesrevisor som granskar våra räkenskaper varje år.