Röda Korset öppnar mötesplats för papperslösa

2:46 min

I lokalerna på söder i Stockholm ska både barn och vuxna kunna träffas för olika sociala aktiviteter. Det kommer också att finnas möjligheter att få rådgivning i bland annat medicinska och juridiska frågor och allmän samhällsinformation. Mötesplatsen är ett samarbetsprojekt mellan Röda Korset och Stadsmissionens Crossroads och de papperslösa kommer själva att få vara med och utforma verksamheten.

– För oss är det jätteviktigt att papperslösa själva få vara med och bestämma vad de tycker vi ska göra. Vi har kontakter med papperslösa som vill vara med och var frivilliga här och jobba för andra. Vi vill öppna möjligheten för papperlösa att faktiskt vara med och utveckla verksamheten, säger Charlotta Arwidsson som är projektledare.

En jurist, en socionom och en distriksjuksköterska ska vara på plats för att ta emot de papperslösa och samråda med dem i olika frågor. Projektet är ett samarbete mellan Röda Korset och Stockholms Stadsmission som driver hjälpverksamheten Crosstoads som ger konkret stöd till hemlösa EU-medborgare. Charlotta Arwidsson understrycker att de papperslösa som ska besöka Röda Korsets lokal kommer att ha möjligheten att bestämma vad man vill ha för aktiviteter. Och barnen ska stå i fokus, säger hon.

– Det kommer att vara fokus på barnens situation. Få dem att se att de får en meningsfull vardag, kan gå i skolan och dagis. Vi har också verksamhet som handlar om en lördagsaktivitet som handlar om att engagera barnen till olika aktiviteter och sen har vi en lekhörna i lokalen där barnen ska kunna leka.

Maria Permold, juristrådgivare som har arbetat åt FN i Syrien, och i dag anställd på Röda Korset, ska försöka ge korrekt information och rådgivning för varje person som behöver den typen av hjälp.

– Det finns många myter och många rykten om migration, generellt i Sverige men även individuellt hos personer som är papperslösa. Vad man ska göra? Vad man inte ska göra? Och det är inte alltid så att man har fått den rätta informationen. Min förhoppning är att vi här ska kunna ge korrekt information och rådgivning så att personer som kommer hit kan förstå sitt eget ärende. Utifrån det kunna ta ett informerat beslut vad man ska göra, säger Maria Permold.

En hel del papperslösa med utvisningsbeslut kommer alltså att komma hit. Finns det då inte en påtaglig risk för att polisen kommer och hämtar de här? Jo, kanske, men på den hälsoförmedling för papperslösa som Röda korset drivit sen 2006 har man hittills inte haft några besök av polisen, säger Charlotta Arwidsson.

– Vi har haft samtal med polisen om att de vet vad vi gör och respekterar den här verksamheten. Vi hoppas att det kommer att fortsätta vara så. Att det finns en respekt för vad vi gör och att det här får vara en frizon. Det är vår hopp, säger Charlotta Arwidsson, projektledare på Röda Korset.