Muramaris och andra byggnadsminnen saknar brandskydd

5:37 min

Inga krav om brandlarm har riktats mot byggnadsminnesförklarade hus säger byggnadsantikvarie. Endast frivilliga krav ställs av både myndigheter och försäkringsbolag.

Få kulturbyggnader på Gotland har brandskydd kopplade till en larmcentral. Det finns idag 370 byggnadsminnesförklarade hus på Gotland varav de allra flesta ligger i Visby innerstad. Endast ett hundratal ligger utanför Visby.

Husen är i huvudsak privatägda och har inga högre krav på brandskydd av t.ex länsstyrelsen. Tor Sundberg är byggnadsantikvarie på Länsstyrelsen och konstaterar att skydden idag varierar och många är inte bra. Länstyrelsen kommer nu att agera för att se över de mest angelägna byggnadsminnesfastigheterna och deras brandskydd, menar Tor Sundberg.

Muramaris är försäkrat av Länsförsäkringar, ett bolag som också försäkrat de flesta av Gotlands övriga 370 byggnadsminnesförklarade hus, samt några kyrkor. Evert Bolin är marknadschef och ansvarig för krav och avgifter när försäkringar tecknas. Han säger att försäkringsbolagen inte ensamma kan ställa några nya och hårdare krav på innehavarna av byggnadsminnesförklarade hus. Det är något som görs gemensamt av alla försäkringsbolag genom till exempel Brandskyddsföreningen.

Evert Bolin oroas av att branden på Muramaris kan vara anlagd. Han säger att de gärna samarbetar för ett högre frivilligt skydd av fastigheterna, om någon annan tar initiativ till ett sådant arbete.

Muramaris byggnadsminnesförklarades 1987 och är i gott sällskap med ytterligare cirka 370 minnesförklarade fastigheter på Gotland. De flesta är privatägda, Gotlandshem äger trappgavelshuset "Gamla apoteket", några ägs av privata företag och Gotlands Fornvänner har bland annat några museigårdar.