Barrackboende ingen lösning

I Piteå finns planer på att ge bostadslösa missbrukare tak över huvudet i mobila barracker, men lösningen döms ut av socialförvaltningen i Boden, som provat modellen.
Barrackboende för bostadslösa missbrukare är inte en bra lösning för att ge bostadslösa tak över huvudet. Den erfarenheten har missbruksenheten vid socialförvaltnigen i Boden, där man har provat mobila bostäder för missbrukare. I Piteå arbetar socialnämden just nu med ett liknande förslag där mobila barracker föreslås bli tillfälliga bostäder för missbrukare. Men lösningen döms ut av Ingegerd Svanberg, chef på socialförvaltningens missbruksenhet i Boden. I Boden blev de mobila enheterna mer en festlokal än ett boende, säger hon, och kommunen stängde de mobila bostäderna för två år sen.