Jordbruksverket öppnar för köttskatt

2:51 min

För att minska konsumtionen av kött, lanserar Jordbruksverket idén om att införa någon form av köttskatt. Svenskarna äter mycket kött jämfört med andra länder. Framställningen av framför allt nötkött har visat sig bidra till stor klimatpåverkan.

Förra året låg den totala köttkonsumtionen på 85 kilo per person och år i Sverige. Den siffran avser alltså åtgången, och intaget ligger på 46 kilo per person och år.

Nötkött är populärast. Vi äter näst mest nötkött och ligger på fjärde plats i hela världen. Bara i Luxemburg, USA, Australien och Brasilien äter människor mer nötkött

– Om det inte räcker med frivilliga åtaganden från konsumenterna, vi ser att köttkonsumtionen fortsätter att öka, så är köttskatt ett alternativ som ligger nära tillhands, säger Sone Ekman som är utredare vid Jordbruksverket.

Ett så stort köttinstag är problematiskt på flera sätt.

På senare år har det konstaterats att framställningen av nötkött bidrar till utsläppen av växthusgaser, och den här trenden måste brytas, menar man på Jordbruksverket.

– Det krävs mycket mer resurser för att producera kött jämfört med vegetabiliska livsmedel. Att det kan leda till uppodling av savanner och regnskogar i världen.

Jordbruksverket som i dag presenterar en rapport om en hållbar köttkonsumtion för fram idén om en skatt på kött. Skulle det införas, bör det som minst gälla på EU-nivå eftersom det här är ett globalt problem, säger Sone Ekman.

– Det man i så fall skulle göra är att låta den vara differentierad. De köttslag som bidrar till störst utsläpp av växthusgaser får hög skatt, säger Sone Ekman.

Slår inte det här väldigt hårt mot de köttproducenter som försöker odla på ett miljömässigt bra sätt?

– Helst ska den här skatten utformas så att det kött som bidrar till mest utsläpp har högre skatt, säger Sone Ekman.