Gemensamt datum för deklaration

Den 31:a mars har länge varit sista inlämningsdag av särskilda självdeklarationen för näringsidkare, medan den vanliga förenklade självdeklarationen ska lämnas in den andra maj. Men nästa år 2003 ska alla deklarationer lämnas in samtidigt i maj. Eftersom den sista mars i år infaller på en helgdag behöver inte den särskillda själdeklarationen lämnas först på tisdag.