Röda Korset ingrep mot butik

Röda korset på Gotland har ingripit mot en butik i Visby som felaktigt använt sig att Röda korsets symbol i sin marknadsföring. Att i fel sammanhang använda sig av det röda korset (som är en skyddad symbol) är både ett lagbrott och i strid mot Genevekonventionen.
Missbruk av symbolen kan straffas med fängelse eller böter, men Röda Korset på Gotland tycker inte att den nu aktuella felaktiga användningen är allt för allvarlig utan de har nöjt sig med att informera butiken om vad som gäller.