Pengar till lanthandlare

Regeringen satsar 20 miljoner kronor till att stödja landets lanthandlare. För Hallands del handlar det om 400 000 kronor som kommer att gå till ett utbildningsprogram för utveckla servicen hos det tjugotalet lanthandlare som finns i Hallands inland.
Dels handlar det om kompetensutveckling för lanthandlaren själv och om metoder för att göra lanthandeln mer attraktiv. T ex att bredda sig genom att ta hand om bank, post eller kanske apoteksärenden. På det sättet hoppas man kunna vända nedläggningstrenden bland lanthandlare.