Loya jirga i Afghanistan i juni

I Afghanistan kommer en rådsförsamling, en så kallad loya jirga, att hållas mellan den 10 och 16 juni. Efter kriget beslutades att en sådan församling ska ge sitt stöd till den sittande övergångsregeringen under Hamid Karzai eller välja en ny ledare och regering.
I flera veckor har en kommission rest runt i Afghanistan för att samla medlemmar till loya jirgan som är ett råd av stam- och klanäldste i Afghanistan. Av tradition fattas viktiga beslut i Afghanistan av en loya jirga.