Ny teknik gör geotermisk el i Sverige möjlig

1:43 min

I Sverige har redan hundratusentals villaägare installerat bergvärme för uppvärmning. Men med ny teknik skulle kilometerdjupa borrhål kunna ge förnyelsebar elektricitet även när vattnet inte når kokpunkten. Den nya tekniken testas i flera länder i pilotanläggningar och ett svenskt företag planerar också ett geotermiskt kraftvärmeverk.

– Nu ser man nya elproduktionstekniker som är på gång. Det öppnar ju nya möjligheter. I stora delar av Skåne om man borrar tillräckligt djupt alltså mer än 2 km då är det mellan 75-85 grader varmt, säger Leif Bjelm professor i georesursteknik vid Lunds tekniska högskola.

Borrhålen som ger bergvärme i Sverige är bara runt hundra meter djupa och pumparna utnyttjar några grader varmt grundvatten. Här talar vi kilometerdjupa hål uppvärmda av jordens inre.

Den nya teknik som testas på flera pilotanläggning bland annat i Tyskland, Frankrike och USA kan omvandla varmvatten till ånga som sen kan få en elturbin att snurra och ge ström. Hemligheten är värmeväxlare och vätskor som kokar vid under hundra grader. Efteråt pumpas vattnet tillbaka i ett annat borrhål intill för att värmas upp igen.

Fördelen med geotermisk energi är att den levererar ström hela tiden som en baskraft, till skillnad från vind- och solenergi. Nackdelen är den höga borrkostnaden.

I vulkaniskt aktiva länder behöver man inte borra så djupt för att få upp het ånga direkt, men i svenskt urberg är vattnet fortfarande under kokpunkten på några kilometers djup. Det kan förstås ge fjärrvärme, men det är elen man vill åt, eftersom den kan säljas för mer pengar och användas på stora avstånd via elnätet.

Ett svenskt företag planerar ett mindre geotermiskt kraftvärmeverk i Ungern med den nya tekniken. Men Anna-Maria Béregi (tryck första stavelsen) Amneus VD på Energeotek hoppas kunna bygga liknande anläggningar även i Sverige framöver.
– Ja det är fullt möjligt att bygga i Sverige, det är bara att här måste man borra djupare. Det finns ju några ställen i Sverige (främst Skåne) som är extremt lämpade för det här, säger Anna-Maria Béregi Amneus VD på Energeotek.