Färdigräknat på Nordirland

I Nordirland är sammanräkningen av rösterna i det brittiska parlamentsvalet klar, och resultatet visar på ett kraftigt minskat stöd för fredsprocessen på den protestantiska sidan.
Regeringschefen David Trimballs Ulsterunionister förlorade tre viktiga mandat till pastor Ian Paisleys och hans parti. På den katolska sidan blev IRA:s politiska gren Sinn Fein stora segrare, och är nu för första gången större än John Humes socialdemokrater. Ytterlighetspartiernas framgångar på båda sidor, tolkas av flertalet bedömare som att motsättningarna mellan katoliker och protestanter nu kommer att skärpas.