Ola Gefvert får inte fortsätta sitt arbete

1:55 min

Ola Gefvert, psykiatriker och vd för privata närpsykiatrin i Enköping, får inte fortsätta arbeta som läkare på psykakuten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, enligt TV4 Nyheterna Uppsala. Ola Gefverts sätt att bemöta den utsatta flickan Nora i behandling uppmärksammades i helgen i en P1-dokumentär.

Maria Holstad Högberg, verksamhetschef för akutpsykiatrin på Akademiska sjukhuset, säger till Ekot att bedömningar av Gefverts insatser vid flera fall lett till beslutet att vid årsskiftet avsluta hans anställning.

– Vi avslutade hans timaställning som läkare därför att det var för stora brister i bemötande, vilket påverkar patientsäkerheten, säger Maria Holstad Högberg.

Vad handlade det om för brister?
– Följsamhet till riktlinjer och regler vi har att rätta oss efter.

Vad skulle det finnas för risker om han fick arbeta kvar?
– Som det framkommer i dokumentären är suicidriskbedömningar en väldigt ansvarsfull uppgift man har som psykiatriker och där är enormt viktigt att man följer de regler och rutiner som finns. Det är förväntningar och krav jag har på alla som jobbar hos oss.

– Om du har ett uppträdande som skrämmer eller kränker medarbetare eller patienter, så behöver man inte så mycket fantasi att förstå att det leder till ett sämre lagarbete och sämre resultat i vården.

Hur länge har det brustit?
– Signaler om bristande i bemötande kom ganska tidigt efter jag började i januari. Men inte av så allvarlig karaktär att börja med. Men sedan samlade det på sig efter hand. Till slut blev det för mycket helt enkelt.