UD kan ha känt till utlämning av somaliasvenskar

1:59 min

Det kommer nya uppgifter om de två svenskar som åtalats misstänkta för terrorbrott i USA efter att ha fängslats i Djibouti. Utrikesdepartementets delvis sekretessbelagda dokumentation visar att något som beskrivs som "mycket brådskande" händer dagen innan männen utlämnas till USA den 14 november. Utrikesminister Carl Bildt har tidigare sagt att UD inte fått någon information om transporten till USA innan den inträffade.

Det är tisdag den 12 november 2012 då Sveriges Ambassad i Etiopien nås av ett meddelande från UD i Stockholm.

Meddelandet handlar om något ”mycket brådskande” angående de frihetsberövade svenskarna i Djibouti.

Vad som är mycket brådskande framgår inte eftersom både meddelandet från UD och ambassadens svar har sekretessbelagts.

Så här lät det när utrikesminister Carl Bildt intervjuades av ekots reporter förra veckan.

– Nej. Vi fick ingen information alls om att de skulle transporteras när det skedde. 

Den 100-sidiga dokumentationen från UD som nu lämnats ut ger inget entydigt svar på om det Carl Bildt säger stämmer.

Men det framgår att det mycket brådskande ärendet som ambassaden i Etiopien nås av dagen innan utlämningen av svenskarna till USA handlar om något viktigt som skyndsamt måste framföras till myndigheterna i Djibouti.

Klockan 06:04 på morgonen den 14 november skriver Marie Midgley: "Lär bli svårt att få tillträde till någon myndighetsperson med så kort varsel".

Hon försöker skicka ett meddelande till djiboutiska ambassaden men misslyckas eftersom telefaxnumret till ambassaden inte fungerar. Innehållet i meddelandet är sekretessbelagt.

Samma dag den 14 november lämnar Djibouti över svenskarna till amerikanska FBI.

Den 16 november skriver Helena Wahlström, departementsekreterare på UD:s konsulära enhet, till ambassaden i Washington: "Två frihetsberövade svenska medborgare utlämnade till USA".

Fotnot: UD:s presstjänst ville på tisdagskvällen inte svara på om skriftväxlingen mellan UD och ambassaden berörde den kommande utlämningen av svenskarna till USA eller inte.