Barnmat innehåller tungmetaller

0:26 min

Vanlig barnmat kan innehålla olika tungmetaller. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket har gjort. I en rapport där 92 olika livsmedel har analyserats visar det sig att bland annat modersmjölksersättning, gröt och välling innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium.

Trots att halterna inte överskrider de lagstiftade gränsvärdena kan de i vissa fall ändå innebära en hälsorisk för små barn.

– Halterna av tungmetaller måste sänkas ytterligare. Företagen har ett ansvar att noggrant välja ut och kontrollera sina råvaror, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Arsenik finns främst i olika risprodukter, i gröt, välling och risdrycker för barn.

- Vi avråder föräldrar från att ge risdrycker till barn under sex år, säger Emma Halldin Ankarberg.

Bly återfinns i små halter i många produkter i undersökningen. I modersmjölksersättning, gröt och välling bör halterna sänkas, enligt Livsmedelsverket.

Enligt verket är det viktigt att variera barnens mat. Då riskerar man inte att fastnar för någon produkt, som har högre halter av någon metall.