Få vill jobba i försvaret

8:21 min

Det behövs fler som jobbar som soldater. Men de som söker sig vidare till en officersutbildning efter lumpen har minskat mycket sedan den allmänna värnplikten försvann. Signe Stövring-Nielsen, som jobbar som motortekniker i flottan, tycker redan att kvalitén har sänkts.