Sämre för äldre med apodos

Äldre som får mediciner i färdigförpackade påsar, med datum och klockslag då doserna ska tas, har sämre kvalitet i sin läkemedelsbehandling, visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

En förklaring är att läkarna upplever det mer komplicerat att ordinera i det så kallade apodos-systemet.

En annan att engagemanget hos patienter, anhöriga och personal sjunker när det saknas information via bipacksedlar.

I studien från Sahlgrenska akademin ingår 24 146 patienter i Västra Götaland.

Cirka 185 000 äldre i landet får mediciner via apodos.