Andelen utan ersättning i fas 3 ökar kraftigt

1:34 min

Allt fler i fas 3, sysselsättningsfasen, har ingen ersättning alls från Arbetsförmedlingen. I december saknade var tionde ersättning. Det är en ökning med 40 procent på ett år.

En besvärlig situation för en arbetssökande, konstaterar Kicki Helmersson som är arbetsförmedlare i Umeå.

– Det är mycket svårare att jobba tillsammans när ersättningen har försvunnit därför att mycket energi läggs ju på hur jag ska få min tillvaro att gå ihop rent ekonomiskt, säger Kicki Helmersson.

När man når fas 3 i jobb och utvecklingsgarantin har man varit arbetslös i minst tre år. I december var 34 540 personer det. Av dem hade 2 750, eller var tionde, inget aktivitetsstöd, ingen ersättning från Arbetsförmedlingen. Peter Fagerlund på Gotland är en av dem:

– De ansvariga politikerna förstår hur systemet slår ut människor men ändå fortsätter man för att spara pengar och den grupp det drabbar är en svag grupp, de har ingen röst, säger han.

Ökningen med 40 procent på ett år av antalet personer som blir utan aktivitetsstöd i fas 3, beror på att allt färre har a-kassa och att allt fler når fas 3, sysselsättningsfasen, säger Karin Leth som är produktionsdirektör på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Var det tänkt så här?

– Huruvida det var tänkt att man skulle bli utan ersättning, det är ju en politisk fråga

Elisabeth Svantesson är Moderat ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott.

– Jag kan tala för Alliansregeringen och i dagsläget finns inga planer på att ändra ersättningssystemet i jobb- och utvecklingsgarantin eller i sysselsättningsfasen.

Sett ur en arbetsförmedlares perspektiv skulle det underlätta om alla fick ersättning i fas 3. Kicki Helmersson igen:

– Det skulle göra jättestor skillnad, säger hon.