Stadshuset bensenfritt

Problemet med höga halter av det cancerframkallande ämnet bensen inne i stadshuset i Uppsala verkar nu vara över. Vid de senaste mätningarna var halterna betydligt lägre än vid mätnignarna under förra året.
Enligt Dick Larsson på Tekniska kontoret kan bensenet ha spritt sig i huset via hissschaktet men det det är fortfarande oklart varifrån de höga halterna av ämnet kom. Tekniska kontoret har nu täppt till vägarna där bensenet tros ha spritt sig men ska för säkerhets skull göra kontollmätnignar av luften i början av sommaren.