Studie: Skolan gynnar elever som drivs av oro

1:55 min

Personligheten har nästan lika stor betydelse för vilka betyg en elev får som hur hög intelligenskvot eleven har - och skolan ser ut att gynna elever som drivs av ångest och plikt. Det visar en ny doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Det var framför allt betydelsen av att ha en speciell egenskap som förvånade forskaren och psykologen Pia Rosander.

– Ja, det var att samvetsgrannhet spelar så stor roll, att det nästan är lika viktigt som begåvning, säger hon.

Samvetsgrannhet, det vill säga att en person är plikttrogen, ordningssam och disciplinerad, hade enligt Pia Rosander ett klockrent samband med höga betyg.

Hon har personlighets- och IQ-testat 200 elever i starten av gymnasiet och sedan personlighetstestat samma grupp några veckor före studenten. Hon har även personlighetstestat 476 elever och sedan studerat vilka inlärningsmetoder de använde sig av. En annan avgörande egenskap för att få höga betyg var, enligt Pia Rosanders resultat, den egenskap som innebär att ångest och oro driver eleven att prestera bra.

– Det är framför allt begåvade flickor som drivs, motiveras av rädslan för att misslyckas.

Den egenskapen ger visserligen höga betyg, men det är ingen hälsosam egenskap, menar Pia Rosander:

– Det tycker jag är lite beklämmande, för i förlängningen är det ju så klart inte bra att gå omkring med den här oron och den här rädslan för att misslyckas.

Vi har ett betygssystem som gynnar den personligheten, tydligen?

– Ja, mina resultat visar på det.

Pia Rosander, som är lärare vid Högskolan i Kristianstad, visar i sin forskning att pojkar oftare har den personlighetstyp som drivs av lust och nyfikenhet - en egenskap som inte belönas av betygssystemet. Hon såg ingen skillnad i begåvning mellan flickorna och pojkarna i den undersökta gruppen:

– Nej, det gjorde jag inte. Det var ingen skillnad i IQ.

Så det var bara personligheten som påverkade då?

– Ja, det verkar vara så.

En människas personlighet räknas av forskarna som en stabil egenskap - något som inte förändras speciellt mycket över tid. Därför hjälper det sällan att be en slarvig elev att skärpa sig, menar Pia Rosander:

– Det är ungefär som att säga till någon som är väldigt blyg att nu skall du gå ut och prata.

Enligt Pia Rosander visar hennes forskning att det finns frågor som skolan borde diskutera:

– Kanske måste skolan ta mer hänsyn till individens personlighet och till vilka inlärningsstilar som passar individen.