Klimatneutralt Norden kräver nya satsningar

2:05 min

13 000 nya vindkraftverk och koldioxidlagring i marken är några av åtgärderna som den internationella energimyndigheten IEA föreslår i en ny rapport för att nå politikernas vision om ett så kallat klimatneutralt Norden till år 2050.

– Ska man lyckas måste det byggas väldigt mycket ny infrastruktur och vindkraft är ett tydligt exempel, men också nya starkare elnät och bättre överföringsförbindelser. Vi pekar också på behovet av att koordinera sig bättre i norden så att man inte väljer olika standarder för olika teknologier och att kostnader gör det omöjligt att köra mellan Oslo och Köpenhamn till exempel, säger Markus Wråke, enhetschef på IEA i Paris.

Vi kommer enligt prognoserna att använda mer energi i Norden framöver. För att möta den efterfrågan parallellt med att minska de klimatpåverkande utsläppen till i princip noll år 2050, som en rad politiker talar om, måste det ske dramatiska förändringar visar internationella energimyndigheten IEA:s analys, som gjorts tillsammans med nordiska forskare.

Godstransporterna och flyget måste ställa om till biobränsle och personbilarna drivas med el. Industrier måste bygga nya anläggningar för att avskilja koldioxiden i sina utsläpp och sedan pumpa ner gasen i marken igen - en typ av teknik som redan är omdiskuterad och som blivit stoppad i Tyskland efter protester.

13 000 nya vindkraftverk, som IEA säger måste byggas i de nordiska länderna, skulle i nuläget inte heller tas emot med applåder enligt vd:n på branschorganisationen Svensk Energi, Kjell Jansson. Han vill se ett starkare engagemang från politikerna för att förändra medborgarnas attityd till en omställning.

– Jag tror det är svårt med dagens opinion att få till det här, det måste till en opinionsvändning där man får en insikt om att för att klara klimatmålen så måste man acceptera nya saker som vindkraft på ställen där man i dag möter motstånd, säger Kjell Jansson. 

Prislappen som IEA sätter på åtgärderna som de föreslår i rapporten  är runt 0,7 procent av de nordiska ländernas BNP, fram till år 2050. Det motsvarar drygt 3 000 miljarder svenska kronor.