Framtidens hårddiskar kan bygga på DNA

1:58 min

För att spara information säkert och länge duger inte hårddiskar och magnetband – istället hoppas vissa forskare på DNA. Forskare från bland annat Storbritannien beskriver nu i tidskriften Nature hur de nyligen sparade ett antal dokument, bland ljudet från ett berömt politiskt tal, inuti DNA-strängar. De till och med skickade DNA:at, med vanlig post, till kollegor som sen kunde lyssna på ljudfilen.

Det som forskarna gjorde var att ta ettorna och nollorna från den digitala ljudfilen med Martin Luthers Kings tal "I Have a Dream" och omvandla dem till olika kombinationer av adenin, cytosin, guanin, och thymin - de fyra byggstenarna i DNA. I det här fallet handlade det om konstgjort DNA, tillverkat i labb.

Det mottagarna gjorde var att läsa av DNA:t, något som är relativt enkelt och billigt idag, och låta alla A, C, G och T åter bli till ettor och nollor enligt ett speciellt avkodningsschema. När det var gjort var det bara att spela upp ljudfilen på en dator. Man testade samma sak med Shakespeares sonetter och det gick bra det också.

Det låter som science fiction, men att spara digital information inuti DNA-spiraler inte så konstigt som det kan verka, säger DNA-forskaren Björn Högberg vid Karolinska Institutet i Solna:

– DNA är ju den molekyl som naturen utvecklat för att lagra information. Så naturligt så faller det sig väldigt bra att lagra information på just DNA eftersom det är framtaget av evolutionen under många miljarder år just för detta syfte. Det som man kan göra med DNA är att lagra extremt mycket information på en väldigt, väldigt, liten yta.

Nick Goldman, som skickade Martin Luther Kings tal i DNA, säger att metoden som hans forskargrupp har använt kan bli tillräckligt billig för att användas praktiskt inom bara ett årtionde. Förutom att lagringen tar väldigt lite plats är den stora fördelen att DNA är mycket beständigt om det hålls kallt och torrt, säger Nick Goldman.

– DNA är det enda lagringsmediet vi kan tänka oss som kan vara bevarat på ett säkert sätt över lång tid. Och vi är säkra på att vi kommer att ha teknologin för att läsa av informationen vid den tidpunkten, säger Nick Goldman.