Kolhydrater nyckel när vargar blev hundar

1:17 min

Uppsalagenetiker föreslår att hunden fick smak för stärkelserik mat samtidigt som den blev människans bästa vän. Detta efter att en genkartläggning pekar på skillnader mellan tamhundars och vargars gener just när det handlar om förmågan att bryta ner stärkelserik mat.

För att förstå vilka genetiska förändringar som var avgörande när vilda vargar blev tama hundar så har genetiker vid Uppsala universitet kartlagt och jämfört genuppsättningen hos dagens tamhundar och hos varg.

Och när de jämför generna är det två områden i arvsmassan som skiljer sig mest. Det ena har med hjärnan att göra och det andra magen. Att hjärnans utveckling ser annorlunda ut kan troligen förklara skillnader i hundars och vargars beteende.

När det gäller magen så handlar det alltså om att hundar klarar av att äta och tillgodose sig näringen i mat som är rik på stärkelse, som tex frukt och frön. Detta till skillnad från vargar som har en matsmältning som är mer inriktad på enbart kött.

Det här förklarar uppsalaforskarna med att urhundarna antagligen gick och letade upp matrester i människornas sophögar, (sophögar) som blev allt mer vanliga allteftersom människan blev mer bofast.

Men tidpunkten för när hunden blev tam är fortfarande oklar och arkeologer, som menar att hunden tämjdes redan under jägarstenåldern ställer sig frågande till de här nya forskningsresultaten, eftersom människans sopor troligen inte var särskilt stärkelserika då.

Referens:
Axelsson, Ratnakumar, Arendt, Maqbool, Webster et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature (2013). doi:10.1038/nature11837