Rökare förlorar tio år av sitt liv

Rökare förlorar i genomsnitt tio år av sina liv, jämfört med personer som aldrig rökt. Den slutsatsen drar forskare från flera länder efter att ha följt upp 200 000 amerikaner som intervjuades om sina tobaksvanor mellan 1997 och 2004.

Det visade sig att risken att dö i förtid, oavsett orsak, var cirka tre gånger högre för rökare än för dem som aldrig hade rökt. Den förväntade livslängden kortades med i genomsnitt tio år för rökarna.

Vuxna som hade slutat att röka när de var 25-34, 35-44 eller 45-54 år gamla "tjänade" tio, nio respektive sex levnadsår, jämfört med dem som inte slutade.

Resultaten, som publiceras i New England Journal of Medicine, går hand i hand med en stor brittisk studie som nyligen publicerades i The Lancet. Denna visade också att rökare i snitt lever ett drygt decennium kortare än andra och att det finns mycket att vinna på att sluta.

TT