Kräver svar om helikoptervägar

Nu vill miljö- och hälsoskyddskontoret ha svar på om lasarettet kontrollerar vilken flygväg helikoptrarna tar när de startat och landar och om piloterna informeras om hur de ska flyga. Detta med anledning av att flera boende i området säger att de störs av buller från helikoptrarna.
Ansvariga vid Visby lasarett har tidigare uppgett att helikoptrarna flyger över havet vid start och landning, men enligt de boende följs inte den inflygningsvägen.