Mindre pengar till studieförbund

Bidragen till studieförbunden minskar i länet.Studieförbunden får både statliga och kommunala bidrag och det är främst de kommunala bidragen som blir mindre. I Hallstahammar och Fagersta har de kommunala bidragen minskat kraftigast de senaste åren men även andra kommuner i länet har sänkt bidragen. Från studieförbundens sida ser man allvarligt på situationen. Orsaken till de minskade bidragen är dålig ekonomi och då sätter man kärnverksamheten främst.