ÖB-uttalande om försvarsförmågan kan vara brott

1:43 min

Överbefälhavare Sverker Göransons uppmärksammade uttalanden om Sveriges bristande försvarsförmåga granskas just nu av åklagarkammaren för säkerhetsmål, för att se om ÖB kan ha gjort sig skyldig till brott mot rikets säkerhet.

– Jag låter Säkerhetspolisen titta på de här uppgifterna, och lyssna runt helt enkelt, få en indikation på om det här är någonting som överbefälhavaren kan säga utan att avslöja någonting som han inte ska avslöja, säger chefsåklagare Tomas Lindstrand på åklagarkammaren för säkerhetsmål.

Det var i en intervju i tidningen Svenska Dagbladet som ÖB Sverker Göranson fick frågan om Sveriges försvarsförmåga, och svarade att vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål, i ungefär en vecka på egen hand.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand säger att han väntar sig en redovisning från Säkerhetspolisen i nästa vecka, och att han då vet om det finns anledning att gå vidare.

I så fall blir det justitiekanslern som formellt blir den som får ta ställning till om man ska inleda en förundersökning.

Överbefälhavaren själv har i en intervju med Dagens Nyheter sagt att hans bedömning är att han inte gjort sig skyldig till brott, eftersom samma bedömning går att göra utifrån öppna källor.

– Min grundinställning är att överbefälhavaren är väl den som är bäst skickad att bedöma vad som är hemligt och vad som inte är hemligt, så mitt grundtips är att det här är helt okej. Men jag reagerade lite grann när jag hörde det här och det var därför jag bad Säpo titta på det, säger chefsåklagare Tomas Lindstrand på åklagarkammaren för säkerhetsmål.

Vad är det du tänker att det skulle kunna röra sig om som inte är okej?

– Frågan är om det här är en försvarshemlig uppgift som röjts, eller inte, säger chefsåklagare Tomas Lindstrand.

Försvarsmakten menar att det inte rör sig om något brott.

– ÖB konstaterar att det som han uppfattar som fakta är något som man med lätthet kan ta del av i öppna källor och med militära kunskaper, säger försvarets informationsdirektör Erik Lagersten.

Du menar att det här är känt av andra militärt insatta och intresserade personer?

– ÖB menar att om man använder sig av öppna källor, och har militära kunskaper och tittar på en bred sammansatt bedömning, så blir det här fakta som man kan föra resonemang kring. Saker som är sekretessbelagda och kräver mer detaljerad kunskap är ingenting som vare sig ÖB eller Försvarsmakten brukar redovisa eller avser att redovisa, , säger försvarets informationsdirektör Erik Lagersten.

Allan Widman är mångårig försvarspolitiker i Folkpartiet. Han vill inte lägga sig i det rättsliga agerandet, men han ser inget märkligt i det ÖB sagt.

– Jag tror inte att överbefälhavarens slutsatser kan komma som en överraskning för någon som följer den försvarspolitiska debatten, säger Allan Widman.