Skåne

Fler ambulanslarm ger trötta förare

1:47 min

Ambulansförare i Skåne hinner inte vila mellan körningarna. Det har hänt att ambulansförare jobbat i 28 timmar i sträck. Bakgrunden är att antalet larm ständigt ökar.

– De säger det spontant:  "Vi orkar inte, det funkar inte. Vi är så trötta på nätterna". Klockan fyra-fem ringer man till sina områdeschefer och säger att man inte orkar köra, att man måste lyfta in ny personal, berättar Rickard Uppenberg, huvudskyddsombud på Falck ambulans AB i Skåne.

Förra året gjorde ambulanserna i Skåne drygt 150 000 utryckningar. Det är 29 000 fler än 2010. Det är framförallt de allvarliga larmen som har ökat mest, med 30 procent mellan 2010 och 2012.

På flera ambulansstationer, där personalen i dag jobbar i 24-timmarspass, har man tidigare hunnit vila mellan körningarna. Så är det inte längre och i värsta fall har förare som fått larm i slutet av sitt pass jobbat i 28 timmar. Att jobba i 25 timmar är enligt huvudskyddsombudet Rickard Uppenberg ganska vanligt.

Antalet rapporter om risksituationer har också ökat, men inga patienter eller personal har skadats enligt Sven Engquist som är vd för Falck Ambulans. 

– Mig veterligen finns det inga sådana rapporter. Däremot har vi tagit personal ur tjänst vid några tillfällen, alltså att personal har bett om att bli tagen ur tjänst därför att SOS dirigering har lagt så många uppdrag i sträck på samma fordon, så att de inte har fått några som helst raster eller vila, säger han.

Senast till sommaren tänker Falck ambulans ta bort 24-timmarspassen. Nu pågår arbetet med att lägga om personalens scheman.

Att sätta in fler ambulanser är inte lösningen, tycker Sven Engquist. Dels kör Falck så många bilar som Region Skåne beställt, dels handlar det enligt honom om olika flaskhalsar i vården som påverkar ambulanskörningarna, till exempel den kraftigt ökade belastningen på akutmottagningarna.

– Vi har tidvis flaskhalsar på akutmottagningarna där de inte hinner ta emot våra patienter. Våra bilar får stå väldigt lång tid i kö och kan därmed inte användas till vila eller nya uppdrag. Så det finns flera flaskhalsar som inte direkt har med flera ambulanser att göra, säger Sven Engquist.