"Vi kommer aldrig kunna klona en neandertalare"

1:31 min

I veckan har den amerikanske genetikern George Church sagts efterlysa en surrogatmamma till en klonad neandertalmänniska och nyheten har spridits över världen. Church har senare sagt att han blivit felciterad, men frågan är om den här kloningen överhuvudtaget är möjligt. Den svenske genetikern Svante Pääbo, som håller på med kartläggningen av neandertalarnas arvsmassa, säger att det aldrig kommer att vara möjligt att klona en neandertalare.

– Inte ens när vi någon gång det här året har publicerat en väldigt exakt version av neandertalarnas genom så kommer man inte att känna till alla aspekter av det, säger Svante Pääbo.

Svante Pääbo på Max Planckinstitutet i Leipzig leder den forskargrupp som kartlägger neandertalarnnas genuppsättning och ju mer tekniken utvecklas desto mer information får de fram, men enligt Pääbo kommer det inte gå att få fram all nödvändig genetisk information för att klona en neandertalare. Det beror bland annat på att det urgamla neandertalar-DNA de alanyserar är nedbrutet och uppdelat i mängder av små bitar.

Även om vi hade hela den genetiska koden till neandertalarna så säger Svante Pääbo att det är omöjligt att pussla ihop så många gener på rätt sätt med dagens bioteknik. De kan se och läsa generna för sig, men det är omöjligt att ta reda på hur de ska sitta ihop.

Vi har utan framgång sökt mannen bakom ryktet, George Church, som alltså är genetiker och professor på Harvarduniversitetet, men han säger i en kommentar till tidningen Boston Herald att han enbart spekulerat i framtidens biotekniska möjligheter och det bortsett från alla etiska frågeställningar.