Göran Hägglund: Medlemskap i EMU är uteslutet

Kristdemokraterna kommer att bli ett mer EU-skeptiskt parti än tidigare. Det sa Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i dag på partiets kommundagar i Helsingborg.

I ett tal till partivännerna uteslöt Göran Hägglund ett svenskt medlemskap i EMU för överskådlig framtid.

– Jag önskar att utvecklingen hade varit en annan, men för min del kan slutsatsen om ett svenskt deltagande i euron inte bli annan än att den är bortom all meningsfull diskussion, för överskådlig framtid.

Göran Hägglund ledde kristdemokraternas ja-kampanj vid EMU-omröstningen 2003.

I dag konstaterade han att han varit alltför optimistisk om hur utvecklingen skulle bli. Flera EU-länder har struntat i att hålla sig till den stränga budgetdisciplinen och krisen har fördjupats.

Kristdemokraterna har tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna hittills varit Sveriges mest EU-positiva partier.

Men nu är det dags för Kristdemokraterna att ändra sin attityd sa Göran Hägglund efter sitt tal.

– Jag är orolig för de diskussioner som förs där det finns krafter som vill centralisera väldigt mycket mer, lägga beskattningsmakt på EU-nivå och nya institutioner, gemensam finanspolitik. Jag tror inte att det är bra. Jag tror att avståndet gentemot medborgarna blir för långt.

– Det låter som ett lite mer EU-skeptiskt kristdemokratiskt parti än tidigare?

– Ja, och det är egentligen det jag vill signalera.  

Skolan var ett annat ämne som fick stort utrymme i Göran Hägglunds tal. Ett konkret förslag är att alla skolbarn ska ha gymnastik varje dag. Han pekar på ny forskning som visar att framför allt pojkar klarar skolan bättre om de har idrott på schemat varje dag.

Med dagens gymnastikundervisning klarade 83 procent av pojkarna skolans mål i studien. Med idrott varje dag var den siffran 96 procent.

– Det som forskningen grundar sig på är daglig aktivitet, på 45 minuter. Då ser man väldigt goda effekter.