(S) diskriminerar homosexuella

Homosexuella diskrimineras av det socialdemokratiska partiet. Det hävdar HomO-ombudsmannen Hans Ytterberg som är mycket kritisk till partiets grupplivförsäkring för de anställda.
Trots att socialdemokraterna, och speciellt integrationsminister Mona Sahlin, varit drivande i tillsättningen av en speciell Hom-O-ombudsman - får nu partiet kritik av just Hom-O Hans Ytterberg. Orsaken är att de av partiets anställda som lever i en homosexuell relation inte har samma försäkringskydd som heterosexuella. Grupplivsförsäkringens efterlevandeskydd gäller gifta, registrerade partners och dom som lever tillsammans i äktenskapsliknande förhållanden. Men det utesluter sambos av samma kön som lever i partnerskapsliknande förhållanden. Enligt försäkringen ska den efterlevande få runt 100.000 kronor utbetalt, men enligt Hans Ytterberg riskerar en efterlevande av samma kön att bara få ekonomisk hjälp till begravningskostnaderna, runt 20.000 kronor. Hans Ytterberg menar att försäkringen är att se som en löneförmån, men att homosexuella på det här sättet får en löneförmån som är mycket mindre värd. Hom-O skrev till socialdemokraternas partikansli och krävde en förklaring till formuleringen om efterlevandeskyddet senast den 21 maj. Men han har fortfarande inte fått svar; enligt partiets presstjänst har brevet ''blivit liggande och lagts i en hög''.