STOCKHOLM

Stort antal självmord bland unga i Bromma

1:47 min

Det har varit flera självmord bland unga i Bromma i västra stockholm. När församlingen summerade 2012 visade det sig att man hanterat nio självmord bland ungdomar under året.

Elin Santell, som är diakon i församlingen, säger att det är ovanligt många fall och att ungdomarna i stadsdelen är oroliga över utvecklingen.

– Ungdomar runt omkring frågar väldigt mycket, ska det vara så här, brukar det vara så här, har det varit så här tidigare, och en rädsla, väldig rädsla, att ska en kompis till till mig ta livet av sig?

När personalen på Bromma församling summerade fjolåret, upptäckte de att nio unga människor, mellan åldrarna 13 och 19 år, begått självmord.

Diakonen Elin Santell säger att de aldrig tidigare hanterat så många fall av självmord bland unga på så kort tid. Och självmordstatistiken verkar stödja hennes bild. Under 2011 till exempel, begicks sammanlagt 20 självmord i Stockholms län i åldrarna 15- till 24 år.

I Bromma är de få som inte känner någon som gått bort i självmord. 16-åriga Anna förlorade sin kompis för sex månader sen.

– När jag fick reda på det så tyckte jag att det var jättejobbigt och jag visste inte hur jag skulle agera, jag trodde att det var ett skämt först, att det inte hade hänt. Jag sa emot, nämen det här har inte hänt, det här kan inte hända, inte han liksom.

I Bromma har man reagerat över självmorden. Flera av skolorna i området har haft föreläsningar om självmord för föräldrar, kyrkan märker att fler ungdomar söker sig till dem med frågor och man har även startat samtalsgrupper.

Samtidigt kan både skolor och föräldrar göra mer, tycker diakonen Elin Santell, som menar att man måste börja prata om självmord.

– Det finns sätt att arbeta preventivt, att se till självmorden sjunker och det genom att våga tala om det, ta bort tabun, Men vi måste erkänna att det är psykisk ohälsa pch sjukdom som ligger bakom en större del av fallen.