Bollnäs

Svårt för unga att påverka i kommunpolitiken

1:29 min

Under ett års tid så har unga i Bollnäs haft möjlighet att säga sitt i politiken genom ett ungdomsråd. Men politik tar tid och än så länge tycker ungdomsrådet att de inte haft något avgörande inflytande på kommunpolitiken.

– Politik tar väldigt lång tid. Det tar lång tid att strukturera och bygga upp. Det har varit lite kärvigt liksom, många har flyttat och pluggar på ny ort och så. Just nu är vi fortfarande i struktur och bygga-upp-fasen, så att säga. Vi har inte hunnit ställa några egna frågor eller förslag ännu, säger Oskar Myrberg, ordförande i Bollnäs ungdomsråd.

Bollnäs ungdomsråd startades den nittonde januari förra året. Rådet består av 32 unga som valts ut genom elevråden på Bollnäs gymnasieskolor.

Svårt att bli tagen på allvar
Det svåraste med att påverka politikerna är att få dem att lyssna, säger ungdomsrådets vice ordförande Dalia Rahim.

– Det är svårt att få dem att ta en seriöst. Det är väldigt stora samhällsklyftor mellan ungdomar och politiker. Vi är inte prio ett att lyssna på, säger Dalia Rahim.

Kommunstyrelsen sa nej till café
På kommunstyrelsens senaste sammanträde avslogs ett medborgarförslag om ett nattöppet café för unga i kommunens regi. En bra idé tyckte ungdomsrådet, men ej genomförbart på grund utav konkurrenslagen ansåg kommunstyrelsen. Att politikerna inte tog ungdomarnas råd till sig var tråkigt, tycker Oskar Myrberg:

– Ja, vad kan man göra åt saken. Vi funkar ju som ett råd, de rådfrågar ju oss, vi har ingen makt över det där.

Har inte tålamod för politiken
Oskar Myrberg kan tänka sig att jobba med politik i framtiden. Men Dalia Rahim har redan tröttnat:

– Jag hade ett större ett intresse för det förut. Men nu ser jag att det går så sakta och jag har inte tålamod med det. Jag vill att det ska gå snabbt när man vill få igenom någonting. Det slöas så mycket, tycker jag.