Mentorsprogram, De dansande andarnas skog, Fanny, Alexander & jag. Kino rapporterar från Göteborgs filmfestivals dag 2 i Festivalpoden

21 min

Kinos Lisa Bergström, Thella Johnson och Roger Wilson rapporterar från Göteborgs filmfestivals andra dag, lördagen, i en nattlig podinspelning. Det handlar om automatstöder och det nya filmavtalet, om mentorsprogram för kvinnliga filmare, Linda Västriks film De dansande andarnas skog och Stig Björkmans Fanny, Alexander och jag.