El från vindkraftverk stark konkurrent

4:18 min

Om man äger vindkraft och använder för eget bruk, så behöver man inte betala energiskatt. Det gör att den elen blir billigare än biobränsle-eldad fjärrvärme och bostadsföretag och andra stora användare av el lockas nu att investera i vindkraft. Reportage av Sven Börjesson.

VD:n för Svensk fjärrvärme, Ulrika Jardfeldt, vill att skatterabatten ska tas bort. Hör henne debattera mot Karin Nilsson, centerpartist i skatteutskottet.