Persson: ''Israel bör retirera''

Statsminister Göran Persson säger att varken Israels regering eller den palestinska ledaren Yassir Arafat har någon kontroll över utvecklingen. Göran Persson manar dock den israeliska regeringen att retirera från Ramallah eftersom han tror att Arafat inte har någon möjlighet att ta ett första steg för att hejda våldet.