Psykiska livräddare med förhoppning att minska självmord bland unga

17 min

Diakon Elin Santell, Bromma församling, är med i Studio Ett och berättar hur hon och hennes kollegor pratar med unga om suicid. Samtidigt ska 2000 personer, på regeringens uppdrag, utbildas i "Första hjälpen till psykisk hälsa", projektet testas under 2013 i Stockholms län och Jönköpings län. Tanken är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Om detta talar Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi. Vi pratar också med Claes Jenninger, pappa till Måns som tog sitt liv 13 år gammal. Vad tror han kan hjälpa unga med självmordstankar? 17-timmen.