Hudiksvall

Utställning om intolerans i Hudiksvall

1:31 min

En aktiv utställning för att öka människors tolerans mot personer med annan bakgrund än ens egen öppnas i morgon vid Hudiksvalls museum. Utställningen har för första gången lämnat Forum för levande historia där 11 000 personer sett den. "PK - en utställning om intolerans" heter den.

– Man träder ju in i den här världen som utställningen är och går med på att öppna sina sinnen och tankar på ett nytt sätt.

Det säger Andrea Hvistendahl, en av de tre konstnärer som tolkat en undersökning om ungdomars attityder om utsatta grupper i Sverige, som visat att romer var mest utsatta. Det blev till utställningen "PK- en utställning om intolerans", främst riktad till gymnasieungdmar, Jon Brunberg är en av konstnärerna som är inblandade i utställningen. 

– Man kan ju ta del av det här verket, tolerera och förhoppningsvis i bästa fall upptäcka en ny sida hos sig själv, säger han.

Lars Berglund är pedagog vid Hälsinglands museum och samarbetar med flera gymnasiseskolor.

– Vi måste hela tiden jobba med att försvara ett demokratiskt förhållningsätt, och ett tolerant förhållningssätt är ju en viktig grund i den demokrati som ständigt behöver försvaras, säger han.